© 2022 Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

Beata Pachulska Wycena Nieruchomości

OFERTA

 

Rzeczoznawca majątkowy przygotowuje operaty szacunkowe:

 

 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, garaży)

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami (mieszkalnymi jednorodzinnymi, biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, garażami)

 • nieruchomości w trakcie budowy, do wykończenia

 • nieruchomości komercyjnych (hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych)

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

dla następujących celów:

 

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności

 • skarbowo – podatkowych

 • darowizny

 • sprzedaży nieruchomości

 • nabycia nieruchomości

 • zamiany nieruchomości

 • amortyzacji

 • podziału majątku

 • działu spadku

 

Obszar działalności firmy obejmuje Trójmiasto (Gdańsk, Gdynię, Sopot) oraz powiaty: gdański, kartuski, tczewski, wejherowski.