OFERTA

 

Rzeczoznawca majątkowy przygotowuje operaty szacunkowe:

 

 • nieruchomości zabudowanych budynkami (mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalno - usługowymi, biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, garażami)

 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych - np. biurowych, handlowych, usługowych, garaży)

 • nieruchomości w trakcie budowy, remontu

 • nieruchomości komercyjnych (np. hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych)

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

dla następujących celów:

 

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności

 • amortyzacji

 • skarbowo – podatkowych

 • sprawozdań finansowych

 • nabycia nieruchomości

 • sprzedaży nieruchomości

 • zamiany nieruchomości

 • podziału majątku

 • działu spadku

 

Obszar działalności firmy obejmuje Trójmiasto oraz powiaty: gdański, kartuski, tczewski, wejherowski.

© 2020 Beata Pachulska Wycena Nieruchomości