O FIRMIE

 

Firma świadczy usługi w zakresie wycen nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 

Właścicielem firmy jest Beata Pachulska:

 

  • rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 4792 uzyskane w 2008 r.) przynależący do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

  • certyfikowany rzeczoznawca majątkowy uprawniony do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych (certyfikat nr 163/2011 wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich).

 

Operaty szacunkowe są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.

 

Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego jest ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą i zależy m.in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny, nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

© 2020 Beata Pachulska Wycena Nieruchomości