Sporządzam wyceny:

 • nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, garażami itp.)
 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych - np. biurowych, handlowych, usługowych, garaży)
 • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
 • nieruchomości w trakcie budowy, remontu
 • nieruchomości komercyjnych (np. hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Operaty szacunkowe realizowane są m.in. dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności
 • sprawozdań finansowych
 • amortyzacji
 • skarbowo - podatkowych
 • nabycia nieruchomości
 • sprzedaży nieruchomości
 • zamiany nieruchomości
 • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
 • podziału majątku
 • działu spadku

Obszar działalności firmy obejmuje Trójmiasto oraz powiaty: gdański, kartuski, tczewski, wejherowski.


© 2009-2019 Beata Pachulska Wycena Nieruchomości