Sporządzam wyceny:

 • nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, przemysłowymi, garażami itp.)
 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych - np. biurowych, handlowych, usługowych, garaży)
 • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
 • nieruchomości w trakcie budowy, rozbudowy, remontu
 • nieruchomości komercyjnych (np. hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, myjni)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Operaty szacunkowe realizowane są m.in. dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji
 • skarbowo - podatkowych
 • nabycia - sprzedaży - zamiany nieruchomości
 • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
 • podziału majątku
 • działu spadku
 • aktualizacji wartości do ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Obszar działalności firmy obejmuje Trójmiasto oraz większość powiatów woj. pomorskiego.