Sporządzam operaty szacunkowe:

- nieruchomości zabudowanych budynkami (np. mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalno - usługowymi, biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, garażami)

- nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych - np. biurowych, handlowych, usługowych, garaży)

- nieruchomości w trakcie budowy, remontu

- nieruchomości komercyjnych (np. hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych)

- nieruchomości gruntowych niezabudowanych


Operaty szacunkowe są realizowane dla celów:

- zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności

- sprawozdań finansowych

- amortyzacji 

- skarbowo - podatkowych

- nabycia nieruchomości

- sprzedaży nieruchomości 

zamiany nieruchomości

- podziału majątku

- działu spadku


Obszar działalności firmy obejmuje Trójmiasto oraz powiaty: gdański, kartuski, tczewski, wejherowski.


© 2009-2020 Beata Pachulska Wycena Nieruchomości