Firma świadczy usługi w zakresie wycen nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Właścicielem firmy jest Beata Pachulska:

rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 4792)

- certyfikowany rzeczoznawca majątkowy uprawniony do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, certyfikat nr 163/2011 wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich


 

Operaty szacunkowe są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.

Przynależę do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Ceny sporządzanych operatów szacunkowych są ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą i zależą m.in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.


© 2009-2020 Beata Pachulska Wycena Nieruchomości