Firma świadczy usługi w zakresie wycen nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych.

 

Właścicielem firmy jest Beata Pachulska:

  • rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 4792)
  • certyfikowany rzeczoznawca majątkowy uprawniony do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, certyfikat nr 163/2011 wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich
 

Priorytetem prowadzonej przeze mnie działalności jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz rzetelne i terminowe sporządzanie operatów szacunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.

 

Przynależę do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ceny sporządzanych operatów szacunkowych są ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą i zależą m.in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.